Hajaasustuse Programm

Hajaasustuse Programm, mille eesmärgiks on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, toimub ka 2021. aastal ning loomulikult osaleb selles ka Septicum OÜ.

Pakume endiselt “võtmed kätte” teenust ning teostame töid üle Eesti, alates tööde planeerimisest-projekteerimisest kuni kasutusteatise taotlemiseni. Oleme programmis osalenud aastaid, teinud kiiret ning kvaliteetset tööd, mistõttu soovitavad meid ka kohalikud omavalitsused usaldusväärse koostööpartnerina.

Tagamaks oma tööde kvaliteeti, käime alati eelnevalt objektiga tutvumas ning seda ilma tasuta.

 

Lisaks pakume oma seadmetele ka järelhooldust.

Toetavad tegevused:

Projekteerime ja paigaldame nõuetekohase reoveesüsteemi. Esitame vallale kooskõlastamiseks nii ehitus- kui kasutusteatise.

Paigaldame veesüsteeme nii salv- kui puurkaevudele. Esitame vallale kooskõlastamiseks nii ehitus- kui kasutusteatise.

Uuri lisaks

Tingimused ja Taotlemine

Helista meile

5692 0255
5595 7767