Hajaasustuse Programm

Hajaasustuse Programm, mille eesmärgiks on tagada maal elavatele peredele head elutingimused, toimub ka 2021. aastal ning loomulikult osaleb selles ka Septicum OÜ.

Pakume endiselt “võtmed kätte” teenust ning teostame tööd alates tööde planeerimisest-projekteerimisest kuni kasutusteatise taotlemiseni! Oleme programmi raames teostanud mitusada tööd ning meid soovitavad kohalikud omavalitsused!

Meil on saanud heaks tavaks tulla ka kohapeale oludega tutvuma ning teeme seda jätkuvalt ilma tasuta kuniks vähegi aega jagub.

 

Toetavad tegevused:

Projekteerime ja paigaldame nõuetekohase reoveesüsteemi. Esitame vallale kooskõlastamiseks nii ehitus- kui kasutusteatise.

Paigaldame veesüsteeme nii salv- kui puurkaevudele. Esitame vallale kooskõlastamiseks nii ehitus- kui kasutusteatise.

Uuri lisaks

Tingimused ja Taotlemine

Helista meile

5692 0255
5595 7767