Projektipõhised lahendused kuni 100 tarbijaga reoveepuhastitele

Projekteerime ja paigaldame suuremamahulisi reoveepuhasteid elamuarendustele ja avaliku kasutusega hoonetele.

Projektid valmivad koostöös meie Saksamaa partneriga Clearfox, kes omavad laialdast kogemust reoveepuhastite projekteerimisel üle maailma.

Reoveepuhastid projekteerime ja komplekteerime vastavalt ette antud kriteeriumitele, lähtudes seaduses olevatele normidele.