• Biopuhastid

    Biopuhastid (12)

    Kõrgete puhastustulemustega, vähest hooldust vajavad ja vastupidavad Saksamaal toodetud biopuhastid. Valikus erineva tööpõhimõttega nii elektrit tarbivad kui elektrivabad puhastid. Biopuhastis puhastatud heitvett on lubatud immutada pinnasesse kui ka juhtida suublasse ning see on ainus ökonoomne lahendus nitraaditundlikul või kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel.
  • Septiku komplektid

    Septiku komplektid (3)

    Septik toimib mehaanilise puhastina. Sinna jäävad pidama mehaanilised võõrised ja veepinnal ujuv praht. Samas toimuvad septikus ka anaeroobsed bioloogilised protsessid, mis vähendavad reovee BHT sisaldust. Septik on varustatud filtersüsteemiga, mis filtreerib reoveest sette ja hõljumi, ning välistab mehaaniliste võõriste sattumise immutusväljakusse. Septikut on lubatud paigaldada vaid kaitstud või keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel.