Vastupidav PE-materjalist iseankurduv septik koos heitveepumpla ja imbsüsteemiga

Septik toimib mehaanilise puhastina. Sinna jäävad pidama mehaanilised võõrised ja veepinnal ujuv praht. Samas toimuvad septikus ka anaeroobsed bioloogilised protsessid, mis vähendavad reovee BHT sisaldust. Septik on varustatud filtersüsteemiga, mis filtreerib reoveest sette ja hõljumi, ning välistab mehaaniliste võõriste sattumise immutusväljakusse.

Meie septikud koosenvad kahest eraldi kambrist, millest esimene on settekamber. Lisaks on omapuhastil väljavoolu ees filterkorv, mis tagab nõuetekohased puhastustulemused. Septiku kest on valmistatud vastupidavast polüetüleenist ning on monoliitne - lekkekindel. CE märgis vastab EN 12566-1 standarditele.

Septikut ei pea paigaldama sügavale, sissetuleva toru sügavus on alates 90 cm. Mahuti kõrgenduse osal on teenindusluuk (80cm), mis teeb selle hooldamise mugavamaks. Septikul on garantii 15 aastat.

Omapuhasti ehituse planeerimisel on pahatihti probleeme kõrge põhjavee tasemega. Lisaks kõrguslikud eripärad ja maapinna halb filtratsioon. Ei taha ju ometi, et paigaldatud omapuhasti ja imbsüsteem korralikult tööle ei hakka? Sellisel juhul tuleme Teile appi!

Vahetult pärast septikut või biopuhastit paigaldatud pumpla teeb muredest vabaks. Heitvesi voolab pumplasse, kuhu paigaldatud automaatne pump toimetab selle kõrgemal asuvasse imbsüsteemi. Enam ei ole vaja pabistada, et vesi potist alla ei lähe. Vastavalt Teie poolt antud lähteandmetele (vooluhulk, tõstekõrgus, maapinna kõrgus sissevoolust) komplekteerime täpselt õige pumpla. Üks korralik pumplaga reoveesüsteem omab ka voolurahustuskaevu!

 

Miks see hea on?

  • Heitveepumplaga varustatud süsteemi puhul saab ehitada immutusväljaku kõrgemale maksimaalsest veetasemest
  • Septik on valmistatud vastupidavast ja kvaliteetsest polüetüleenist (PE)
  • Madal sissetuleva toru sügavus
  • Mugav hooldada (80cm teenindusava)
  • Iseankurduv
  • Garantii 15 aastat