Omapuhasti ehituse planeerimisel on pahatihti probleeme kõrge põhjavee tasemega. Lisaks kõrguslikud eripärad ja maapinna halb filtratsioon. Ei taha ju ometi, et paigaldatud omapuhasti ja imbsüsteem korralikult tööle ei hakka? Sellisel juhul tuleme Teile appi!

Vahetult pärast septikut või biopuhastit paigaldatud pumpla teeb muredest vabaks. Heitvesi voolab pumplasse, kuhu paigaldatud automaatne pump toimetab selle kõrgemal asuvasse imbsüsteemi. Enam ei ole vaja pabistada, et vesi potist alla ei lähe. Vastavalt Teie poolt antud lähteandmetele (vooluhulk, tõstekõrgus, maapinna kõrgus sissevoolust) komplekteerime täpselt õige pumpla.
 

Meie poolt pakutavad pumplad on: