Konsultatsioon

Tutvume tellija soovidega, objektipõhine nõustamine.

Projekteerimine

Projekteerime vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. Koostame ja esitame lubade/teatiste tarbeks vajaliku dokumentatsiooni.

PAIGALDUS

Reoveesüsteemide rajamine koos vajamineva dokumentatsiooniga.

Hooldustööd

Teostame reoveepuhastite korralisi ja avariilisi hooldustöid.