Projekteerimise kvaliteedist sõltub reoveesüsteemi ehitus väga olulisel määral. 

Korraliku projekti mõte on luua läbimõeldud ja teha ehituslikult teostavad lahendused ning tagada  puhasti ja imbväljaku parim funktsionaalsus. Sageli erinevad puhasti ja imbväljaku mahud tarbimismahtudest, mistõttu väheneb puhasti effektiivsus ja imbväljaku eluiga.

Projekteerimise faasis on oluline tellija kaasatöötamine projekti loomise juures, sest ainult nii saadakse tellija jaoks parim lahendus.

MTR number: EEH009954

MTR projekteerimine: EEP003906