Septicum OÜ põhitegevuseks on reoveepuhastite paigaldus. Eesti hajaasustusega piirkondades puudub suurel osal eramajadest loodussõbralik reovee käitlemise süsteem. Ligi 35% reovee kogumise ja puhastamise süsteemidest hajaasustuses on ehitatud enne 1980. aastat ning on halvas tehnilises seisukorras (Kroon, 2016). 

Teostame projekteerimist ja ehitus-paigaldustöid reoveesüsteemide rajamiseks.