• SBR tehnoloogial põhinevad puhastid olmereoveele

  Projektipõhised lahendused elamuarendustele ja majutusasutustele

 • Tööstuste reovee puhastamise tehnoloogiad

  Tõhusad lahendused tööstus- ja tootmisprotsesside reovee puhastamiseks

ClearFox® on spetsialiseerunud SBR protsessitehnoloogia arendamisele. Seda bioloogilist reoveepuhastuslahendust saab kasutada paljudes valdkondades. Tööstusliku reovee puhul saab SBR-protsessi kasutada eeltöödeldud reovee bioloogiliseks puhastamiseks. Olenevalt reovee konsentratsioonist võib seda kasutada ka peapuhastina. Väikeste kogukondade ja omavalitsuste jaoks on SBR-protsess suurepärane lahendus odavaks ja efektiivseks reoveepuhastuseks. Väikesemahuliste(eramaja) lahenduste jaoks saab meie SBR-süsteeme kasutada nii uue puhasti rajamisel kui olemasoleva reoveepuhasti uuendamiseks. ClearFox® SBR reoveepuhastid on saadaval projektidele vahemikus 4 kuni 10 000 inimest.

PROTSESSITEHNOLOOGIA

Kuidas ClearFox® SBR reoveepuhasti töötab?

SBR standard (sequential batch reactor) viitab järjestikusele reovee annuste puhastamisele. See on kontrollitud reoveepuhastusprotsess kus reovesi puhastatakse annuste kaupa. See tähendab, et uus annus vett juhitakse protsessi pärast eelmise puhastamist ja välja laskmist. Selline protsess võimaldab iga reoveeannuse töödelda mis tahes vajaliku aja jooksul mis omakorda võimaldab saavutada mis tahes puhastustaseme.

Lühidalt on SBR-i protsessi tüüpilised sammud järgmised:

SBR koosneb enamsti kahest mahutist, esimene osa on ühtlustsumahuti, mis on primaar- ja sekundaarmuda hoidmiseks ning siseneva vooluhulga ühtlustamiseks. Teine osa on protsessimahuti. Protsessimahuti täitmine, puhastatud vee väljapumpamine ja mudatagastus toimub õhktõstukite abil. Puhasti juhtimissüsteemis on normaalses olekus seadistatud neli peamist tsüklit mille kestust ja sagedust saab muuta.

Tsüklid on järgmised:

 1. Täitefaas: reovesi siseneb esimesse kambrisse kus settivad suuremad osakesed. Seejärel pumpab õhktõstuk reovee teise kambrisse, mis on bioloogiline reaktor.
 2. Puhastamise/aeratsiooni etapp: reovesi ringleb SBR-reaktoris, selleks kasutatakse taldrikaeraatoritest tulevat õhku mis varustab ka baktereid hapnikuga, toetades seega bioloogilist puhastamist mikroorganismide poolt. Lühikesed õhutamise ja õhutamiseta perioodid (denitrifikatsiooniks) vahelduvad ja neid juhib juhtmoodul. Aktiivmuda kasvab koos miljonite mikroorganismidega, mis puhastavad reovee täielikult.
 3. Settimisfaas: järgneb puhkefaas. Aktiivmuda vajub (settib) mahuti põhja. See võimaldab reaktori ülaosas moodustuda selginenud vee kihi.
 4. Puhastatud vee väljapumpamise etapp: õhktõstuk pumpab puhta vee, mis jääb „puhta vee“ väljalaskepunkti kohale, puhasti väljalaskeavasse, alandades biopuhasti veetaset. Seejärel pumbatakse settinud aktiivmuda tagasi esimesse kambrisse ja protsess kordub järgmise reoveeannusega. Täielik puhastustsükkel võtab aega umbes 7-8 tundi.

ClearFox® SBR puhastil on olemas ka nn „Energiasäästlik tsükkel“: puhastustsükli programm jätkub katkematult, kuid lühema õhutusfaasiga, mis vähendab vajaliku energia hulka. Sõltuvalt siseneva reovee kogusest otsustab programm seejärel täielikult automaatselt, kas energiasäästutsükkel peaks jätkuma või lülitub tagasi tavalisse töörežiimi.

ERINEVAD CLEARFOX® SBR KOMPLEKTID

CLEARFOX® SBR STANDARDKOMPLEKT

ClearFox® SBR Standard on SBR-puhasti seadmete sari, mis on mõeldud olmereovee puhastamiseks. ClearFox®-i projekteeritud, toodetud ja tarnitud SBR-komplekte saab paigaldada kohapeal toodetud mahutisse. SBR Standardi protsessitehnoloogiat saab paigaldada mis tahes materjalist ja kujuga mahutitesse ning seda saab kavandada nii, et see saavutaks kõik nõutavad heitvee väärtused. SBR standardvarustuse komplektid on saadaval 4 kuni 1000 inimese jaoks. Suuremaid SBR-lahendusi on võimalik projekteerida individuaalselt.

CLEARFOX® QUICKONE SBR KOMPLEKT

ClearFox® QuickOne on täiustatud annuspuhasti (SBR) protsessitehnoloogia, milles kõik kambrid on täielikult õhutatud. ClearFox® QuickOne SBR komplekt on väga paindlik ja seda saab paigaldada mis tahes suuruse või kujuga mahutisse. See paindlik SBR-komplekt on saadaval 5–5000 inimese reovee puhastamise jaoks. See spetsiaalne SBR protsessitehnoloogia saavutab turu juhtivad heitvee standardid ja toodab ka vähem muda kui mis tahes muu bioloogilise reoveepuhastusprotsessi tehnoloogia.

CLEARFOX® SBR JÄRELPAIGALDUSKOMPLEKT

ClearFox® SBR järelpaigalduskomplekti süsteemid on kulutõhus ja efektiivne viis täiustatud bioloogilise reoveepuhastussüsteemi loomiseks, kasutades olemasolevaid mahuteid ja infrastruktuuri. Need võimaldavad hetkel majades, puhkemajades, koolides ja muudel objektidel olemas olevaid septikuid/mahuteid muuta suure tõhususega reoveepuhastiteks. Samamoodi saab uuendada ka tööstusobjektide heitvee mahuteid. Uuenduskomplektid pakuvad väga kulutõhusat meetodit keskkonnanõuetele vastava biopuhasti rajamiseks.

LAHUSTUNUD ÕHU FLOTATSIOONISEADE

ClearFox® DAF on moodulseade, mis on loodud igat tüüpi tööstusliku reovee tõhusaks puhastamiseks. Täiustatud tehnoloogiaga suudame saavutada suurema saasteainete eemaldamise määra kui konkureerivad tooted. ClearFox® DAF on paindlik lahendus, mida saab kasutada paljudes tööstustes kus tekib reovett. Süsteemi tootlikkus on vahemikus 1 m³/h kuni 250 m³/h. Konteinerisse ehitatud DAF-lahendused on modulaarsed ja neid saab paigaldada eraldiseisvate lahendustena või eeltöötlusena reoveepuhasti ette. 

DAF-süsteemid on väga tõhusad tööstus- ja tootmisprotsesside reovee puhastamiseks, näiteks:

 • Liha töötlemine / tapamajad
 • Piimatööstus / Piimatootmine
 • Veini/mahla tootmine
 • Õlletehased
 • Konservitehased
 • Tööstulikud köögid / sööklad
 • Restoranid
 • Kosmeetika tootmine
 • Keemiatööstus
 • Farmaatsiatööstus
 • Tekstiilitööstus
 • Paberitööstus
 • Olmereovee puhastus

Eelised:

ClearFox® lahustunud õhu flotatsioonseadet iseloomustab selle äärmiselt vastupidav ja ruumisäästlik disain. Seda saab tarnida osadena või täielikult konteinerisse ehitatud lahendusena. Selle tehnoloogia suur edu põhineb selle lihtsal ja kulutõhusal kasutamisel. Modulaarsed DAF-seadmeid on paigaldatud paljudesse suurematesse Euroopa toiduainete tootmisrajatistesse ja tööstuslikesse reoveepuhastus seadmetesse kogu maailmas. ClearFox® DAF lahendust saab kasutada koos teiste ClearFox® reovee puhastuslahendustega suurema reoveepuhastus süsteemina või eraldiseisva lahendustena.

ClearFox® flotatsiooniseadme eelised:

 • KHT eemaldamine kuni 85%, BHT eemaldamine kuni 85%, naftasaaduste eemaldamine kuni 99%, heljumi eemaldamine kuni 95%
 • Isepuhastuv patenteeritud disain (paljude rakenduste jaoks pole vaja mehaanilist kaabitsat)
 • Kaheastmeline DAF
 • Integreeritud toitepump
 • pH reguleerimine ja flokulatsioonisüsteem
 • Väiksem kemikaalide vajadus kui standardsetel DAF-süsteemidel
 • Valmistatud polüpropüleenist ja suure tihedusega polüetüleenist, millel on terasega võrreldes suurem vastupidavus paljudele vedelikele/kemikaalidele
 • Sobib kõrge TDS(lahustunud tahked ained) sisaldusega reovee jaoks
 • Täiesti automatiseeritud protsess
 • Standardiseeritud toodemudelid
 • Kompaktne disain - väiksema ruumi vajadusega kui standardsed DAF-süsteemid
 • Ummistusteta täitmissüsteem
 • Eeltihendatud  flotatsioonimuda
 • Lihtne teenindada

Protsessi kirjeldus:

ClearFox® lahustunud õhu flotatsiooniseade on täisautomaatne. Spiraalrootorpump pumpab reovett ühtlustusmahutist reaktorisse. Reovesi voolab läbi pH-regulatsioonisüsteemi, kus reguleeritakse pH-kõikumisi. Seejärel voolab reovesi pidevalt DAF-reaktorisse. Lisatavad kemikaalid segatakse polümeeri valmistusjaamas, et hõlbustada flokulatsiooni ja flotatsiooni protsessi. Need flokulandid segatakse automaatselt sissevoolava reoveega. Mitmefaasiline pump küllastab väljavoolavat vett pidevalt õhuga, mis seejärel retsirkuleeritakse reaktorisse. Segunemise ajal turbulentses keskkonnas kinnituvad mikroskoopilised õhumullid tahkete osakeste külge, andes neile piisava ujuvuse tõusmaks mahuti pinnale. Sealt eraldatakse need isepuhastusprotsessiga või erilahenduste puhul ka spetsiaalse kaabitsaga. Flotatsioonimuda eemaldatakse suruõhuga koonusekujulise ava kaudu.

Opereerimine:

Seade on täielikult automatiseeritud ja olenevalt reovee vooluhulgast saavutatakse alati kvaliteetne heitvesi. Süsteem on väga vastupidav ega kasuta liigutatavate kettide või kaabitsatega puhastusseadmeid(vajavad määrdeaineid jne) mis nõuavad pidevat hooldust. Süsteemid on aastate jooksul tõestanud oma töökindlust paljudes tööstusharudes, eriti toiduainetööstuses.

Puhastamise efektiivsus:

Puhastustõhusus sõltub sellest, kui kõrge on reovee konsentratsioon ja samuti operaatori käitumisest.

Väljuv heitvesi on suures osas rasva- ja õlivaba ning puhastatakse kaudse heitevee kvaliteedini, võimaldades see otse kanalisatsiooni juhtida. Tüüpilised heitvee standardid on järgmised:

pH 6,5-7

KHT 1000 mg/l,

BHT 500 mg/l

Heljum 100 mg/l.

Protsessi tulemusena temperatuur ei muutu ning heitvee kvaliteet on sobiv bioloogiliseks järelpuhastuseks.

BIOKILEPUHASTI - VEES OLEVA TÄIDISEGA BIOFILTRIGA SÜSTEEM

ClearFox® Fixed Bed Biological Reactor (FBBR) on ainulaadne kõrge efektiivsusega biokiletehnoloogial põhinev reoveepuhastusprotsess. Vees oleva täidisega biofiltriga süsteemi saab kasutada olmereovee iseseisvaks bioloogiliseks puhastamiseks või eeltöödeldud tööstusreovee täiendavaks bioloogiliseks puhastamiseks. Moodulid saab kasutada järjestikku või paralleelselt vooluhulga 10–5000 m³/päevas puhastamiseks.

Tõhus bioloogiline töötlemine

ClearFox® Fixed Bed Biological Reactor (FBBR) kasutab modifitseeritud "fikseeritud kihi" protsessi, et saavutada saasteainete kiire eemaldamine väga kompaktse suurusega. Spetsiaalseid kaskaade ja õhutusjärjestusi kasutades saab ClearFox® Fixed Bed Reactor bioloogiliselt puhastada olme- ja suurema reostusega tööstusreovett. ClearFox® FBBR tehnoloogia on sõltumatult sertifitseerinud PIA GmbH – juhtiv sõltumatu sertifitseeritud reoveepuhastusseadmete testimise asutus.

ClearFox® Fixed Bed Bioloogiline reaktor (FBBR) on veidi lihtsam protsess kui tavalised aktiivmudaprotsessid. See suudab toime tulla palju kõrgemate saasteainete kontsentratsioonidega kui MBR ja MBBR protsessid. Samuti toodab see vähem muda kui tavapärased bioloogilise reoveepuhastusprotsessi tehnoloogiad. Tänu ClearFox®i disainitud vees oleva täidisega biofiltri süsteemi tihedale biomassile on nende puhastusseadmete suurus tavapäraste süsteemidega võrreldes palju väiksem.

EELISED

 • Saksamaa juhtivad veeühendused soovitavad kõrgetasemeliseks bioloogiliseks reoveepuhastuseks FBBR-i (Fixed Bed Biological Reactor).
 • Sobib tööstus- ja olmereovee jaoks
 • Sobib paigaldamiseks maapinnale või maa alla
 • Madalad rajamiskulud
 • Plug and play lahendused
 • Sobib kõikuvate reoveevoolude jaoks nagu alakoormus, ülekoormus
 • Madalamad püsikulud kui ühelgi teisel protsessitehnoloogial
 • Süsteemi saab hõlpsasti täiendavate moodulitega laiendada
 • Seadme kasutamine on võimalik minimaalse väljaõppega, kuna töö on automaatne
 • Kompaktsem jalajälg kui teistel protsessitehnoloogiatel
 • Kiire paigaldamine ja käivitamine
 • Kõrge efektiivsusega saasteainete eemaldamine
 • Mobiilne ja lihtne ümber paigutada
 • Iga mooduli kõik osad on korrosioonikindlad
 • Vähendatud energiakulud võrreldes MBBR ja MBR
 • Kemikaale pole vaja
 • Lõhna ei tekitata
 • Taaskasutamiseks sobiv lõppheide

PROTSESSITEHNOLOOGIA

Reovesi siseneb esmaseks puhastamiseks puhasti esimesse mahutisse (eelsetiti). Kui reovesi on eelnevalt võreseadmes puhastatud, pole esmast settitamist vaja. Edasi voolab reovesi läbi teise nn. puhvermahuti kus toimub ülejäänud eelpuhastus protsess, ja mis on vajalik vooluhulkade kõikumiste ühtlustamiseks.

Täitepump (õhktõstuk või elektriline) toidab ühtlaselt kolmandat nn. bioloogilise puhastuse etappi (24 tunni jooksul). Pumpamine tagab selle, et koormuse kõikumiste korral saab alati valida kõige soodsama töörežiimi. Erinevalt ClearFox® FBBR toitesüsteemist kasutatakse teistes biofilter süsteemiga reoveepuhastites reovee bioloogilise etappi juhtimiseks isevoolset süsteemi.

Peale käivitusperioodi tekib filtermaterjalile bioloogiline kiht (mikroorganismide kolooniad). See muudab reovees sisalduvad orgaanilised saasteained sette- ja mineraalosakesteks. See on peamiselt aeroobsete organismide töö. Aeroobse keskkonna loob reaktoris fikseeritud filtermaterjali alla paigaldatud õhutussüsteem. Lisaks põhjustab tõusev õhk voolu, mis tulenevalt kasutatavast filtermaterjalist ja selle geomeetriast põhjustab paagi sisu täieliku (horisontaalselt ja vertikaalselt) segunemise.

Konteineriversioonis saab primaarsetiti ja puhvermahuti paigutada vastavalt vajadusele: kas asetada üksteise kohale või kõrvuti. Mudamahuti saab paigaldada eraldi või integreerida primaarsetitisse. Üks merekonteinerisse installeeritud FBBR-moodul võib alandada KHT-d kuni 100 kg/päevas ja BHT-d kuni40 kg/päevas. Toitlustusettevõtete köökide reovesi tuleb koguda eraldi ja juhtida õlide ja rasvade vähendamiseks läbi rasvapüüduri või muu tehniliselt sobiva seadme (DAF), enne kui see suunatakse reoveepuhastisse.

Fikseeritud kihiga reaktorist voolab reovesi isevoolselt järelsetitisse, kus seejärel eraldatakse muda ja puhastatud reovesi. Muda tagasivoolutoru saab lisavõimalusena kasutada ka denitrifikatsiooniks. Kogunenud muda settib järelsetitis ja pumbatakse sukelpumba või õhktõstuki abil mudamahutisse või tagasi eelsetitisse.

UV-stabiliseeritud polüetüleenist valmistatud filtermaterjalil on mittepoorne, kannatab kokkusurumist on mittelagunev ning sellel puudub toksiline ja keemilis-füüsikaline mõju bioloogilisele puhastusprotsessile. Fikseeritud biofilter koosneb stabiilsetest üksikutest torutaolistest elementidest mis on külgsuunas läbilaskvad (toruvõrk). Need on keevitatud üksteise külge ja paigutatud vertikaalselt moodustades ristkülikukujulisi plokke. Biofiltri eripind (olenevalt puhasti tüübist) on 100–200 m²/m³.

Konteinerisse paigaldatud mobiilne reoveepuhasti on kompaktne reoveepuhastussüsteem, kus kõik reoveepuhastusseadmed on täielikult eelpaigaldatud ISO veokonteineritesse. Clearfox on konteinersüsteemide tootmise alal turuliider, nad on projekte teostatud üle maailma ja paljudes eri valdkondades.

  Modulaarne reoveepuhasti

Konteinersüsteemi saab hõlpsasti transportida kas maismaal või merel. Kuna kõik reoveepuhastusseadmed on eelpaigaldatud ja tehases testitud, on kohapealsed paigaldustööd minimaalsed. Pakutavatesse mobiilsetesse süsteemidesse saab paigaldada mitmesuguseid protsessitehnoloogiaid, muutes need sobivaks nii olme- kui ka tööstusreovee jaoks.

Rakenduse suurus:

Reovee kogustele, mille jaoks meie konteinersüsteeme saab kasutada, piiranguid pole, kuna süsteem on modulaarne. Reoveepuhastussüsteemid varieeruvad vahemikus 50-20 000 IE või 10-2500 m³/d. Puhastusprotsessis on võimalik saavutada mis tahes heitvee kvaliteeti kas otse keskkonda juhtimiseks või taaskasutamiseks.

Täisautomaatne mobiilne reoveepuhastus konteinersüsteemides

Konteinersüsteemi töö on täiesti automaatne ja nõuab vaid minimaalset sekkumist. Integreeritud energiasäästurežiimide abil suudab mobiilne reoveepuhasti kohaneda süsteemi siseneva reovee tegeliku mahuga. See muudab need puhastusseadmed väga energiatõhusaks, mis väljendub väheses juhtimis- ja hooldusvajaduses. Mobiilne reoveepuhastusjaam on väga paindlik ja seda võib erinevate puhastusmoodulite kombinatsiooni abil kohandada vastavalt kliendi soovidele.

Mobiilse reoveepuhastussüsteemi ClearFox® eelised:

 • Saadaolev parim tehnoloogia, mis on paigaldatud mobiilsetesse konteineritesse. Toodetud vastavalt rangele keskkonna- ja kvaliteedipoliitikale ning arvukatele tehasekatsetustele.
 • Kõik süsteemi seadistamiseks ja kasutuselevõtuks vajalikud seadmed on ühe tarnija poolt – see on klientidele parim lahendus raha ja aja kokkuhoiu mõttes.
 • Toodetud Saksamaal Baieris, tagades kõrgeimad kvaliteedistandardid. Uutele otse meilt ostetud süsteemidele anname 20-aastase garantii.
 • Meie mobiilsed reoveepuhastussüsteemid sobivad kasutamiseks igas kliimavööndis ja on loodud saavutama maksimaalset efektiivsust igal sammul.
 • Planeerimisel ja ehitamisel on minimaalsed nõuded. Kohapeal pole vaja spetsiaalset infrastruktuuri, vaid kindel aluspind konteineri paigutamiseks.
 • Lahendused on modulaarsed, täisautomaatsed, plug & play ja neid saab toota vastavalt konkreetsetele nõuetele.
 • Süsteemi kiire paigaldamine ja seadistamine, kuna see tarnitakse koos kõigi eelpaigaldatud seadmetega. Lihtne ühendada süsteem elektrivõrku ning ühendada sisse- ja väljalasketorustikud.
 • Kiire demonteerimine ja lihtne ümberpaigutamine.
 • Integreeritud energiasäästurežiim – madalamad energiakulud.
 • Müra isolatsioon
 • Varuosad hoolduseks on kergesti hangitavad.
 • Võib kasutada ka ajutise lahendusena olemasoleva puhasti uuendustööde ajal.

ClearFox® lamellsetiti tarnitakse tervikliku lihtsalt paigaldatava konteinerina või plaatide komplektina paigaldamiseks kas betoon- või terasmahutitesse. Setiteid saab kasutada tööstuslikes ja munitsipaalpuhastites, vooluhuldade 1 m³/h–500 m³/h puhul, olenevalt saasteainete koormusest.

Kasutuskohtadeks on:

 • Reovee esmane puhastamine
 • Pesuvee retsirkulatsioonisüsteemid (nagu puu- ja köögiviljakultuuride töötlemisel)
 • Huumuse setitamiseks
 • Heitvee puhastamine metalliviimistluses ning raua- ja terasetehastes
 • Kruusa- ja liivatööstuses
 • Klaas / Keraamika / Looduskivi
 • Keemiatööstuses
 • Energiatööstus / jahutusvesi
 • Tunnelite rajamine / ehitusplatsid
 • Jäätmed / prügila / tänavate koristamine
 • Olemereovee puhastussüsteemides

Lamellsetiti on esmane selgitusseade, mis on võimeline puhastama kõrge hõljuvainete kontsentratsiooniga reovett ja mis on mõeldud tahkete osakeste eemaldamiseks. Eeliseks on see, et lamellsetiti nõuab kuni 80% vähem ruumi võrreldes traditsioonilise settimismahutiga. Lisaks pakuvad lamellsetitid lihtsat konstruktsiooni ja ei vaja oma töös mingeid kemikaale.

ClearFox® lamellsetitit saab integreerida reoveepuhastisse protsessitehnoloogia osana või kasutada eraldiseisva seadmena. Tüüpilised kasutuskohad on tahkete ainete (erikaal > 1,0), nagu liiva või metallide eemaldamine või eraldamine. ClearFox® lamellsetiti võib töötada 2–4 ​​korda suurema ülekoormusega kui traditsioonilised setitid, võimaldades seega suuremat vooluhulka ja tulemuseks on ajasäästlikum setitusprotsess.

EELISED:

 • Mobiilne
 • Kergesti laiendatav
 • Paigaldamine maapinnale või maa alla
 • CE märgistusega
 • Sobib tööstus- ja olmereovetele
 • Vastupidav korrosioonile
 • Saadaval konteinerites versioonid
 • Kõrge puhastusefektiivsus
 • Valmistatud Saksamaal
 • Saab kasutada koos teiste protsessietappidega

PROTSESSITEHNOLOOGIA

Puhastustulemused on erinevad ja sõltuvad suuresti siseneva reovee kvaliteedist ja selles sisalduvate saasteainete tüübist. Reovesi siseneb ClearFox® lamellsetitisse ülaosas oleva sissevooluava kaudu ja voolab separaatori põhja. Seejärel juhitakse vesi tagasi ülesse, seda tehes voolab vesi läbi lamellide, millele settivad tahked osakesed. Töödeldud vesi jätkab teekonda ülesse ja jõuab väljavooluni. Lamellidel olevad tahked osakesed (muda) libisevad mööda lamelle alla ja kogutakse mudalehtrisse. Seejärel eemaldatakse muda teatud ajavahemike järel, nagu on määratletud juhtmoodulis. Paigaldatud alarmid teavitavad kõigist riketest (kui mudalehter on täis või settimisprotsess ei toimi). Selline setitamisprotsess on väga tõhus ja töötab minimaalse hooldusega.

ClearFox® mudatöötluse lahendused pakuvad tõhusaid viise reoveepuhastusprotsessi kõrvalproduktina tekkiva muda oluliseks vähendamiseks. Neid lahendusi saab kasutada kas eraldiseisvate üksusena või teiste reoveepuhastusprotsessi tehnoloogia osana. ClearFox® mudatöötlusseadmeid saab kasutada mitmesugustest allikatest, sealhulgas bioloogilistest ja DAF-süsteemidest, pärineva muda käitlemiseks.

Automaatsed, kulutõhusad mudakäitluslahendused

Olmereoveepuhastusel, kus üldjuhul rakendatakse bioloogilisi protsessitehnoloogiaid, tuleb tekkivat sekundaarset muda käidelda. Väikesemahuliste projektide puhul on üheks võimaluskeks kasutada nn. Big-Bag lahendust. Suuremate puhastite jaoks on meil valik mudatihendajaid ja kruvipresse, mida saab kasutada mis tahes vajaliku kuivainesisalduse saavutamiseks.

Õige mudakäitluslahenduse valikul on vaja konsulteerida spetsialistiga, sest muda tüüp varieerub iga puhastuslahenduse puhul oluliselt. Näiteks olmereovee muda kuivainesisaldus võib enne töötlemist olla 1%, seega on vaja seda enne pressimist nö. paksendada. Seevastu lahustunud õhu flotatsioonisüsteemis(DAF) eeltöötlemisel tekkivat muda toidu- ja joogitööstusest saab töödelda otse sobiva suurusega kruvipressiga.

EELISED

Meie prioriteediks on pakkuda oma klientidele kvaliteetseid lahendusi mõistlike kuludega. Ostes meie poolt pakutavaid seadmeid, garanteerite, et seadmed on CE-märgisega, vastavad kõikidele Euroopa standarditele, on toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi ning läbinud enne kliendile saatmist tehases kontrolltesti.

Meie pakutavad mudakäitluslahendused on loodud nii, et operaatori töö oleks minimaalne. See saavutatakse nutikate disainifunktsioonide kasutamisega, vähendades seeläbi vajalike mehaaniliste osade kogust ja arvu. Mudatöötlusseadmete tööks ja hooldamiseks vajalike tundide arvu minimeerimine annab lõppkasutajale olulise kulude kokkuhoiu.

PROTSESSITEHNOLOOGIA

ClearFox® mudatihendi-veestaja.

Ovaalsed pöörlevad plaadid transpordivad muda edasi. Pöörlevate plaatide vahel paikneb võre (vahe suurus 1 mm), vedel osa läbib võre, muda ja tahked osakesed transporditakse edasi. Peale seda surutakse muda pressplaadiga kokku ja lõpuks eraldatakse ülejäänud vesi. Pidevale pöörlemisele vastassuunas paiknevate pilude ja pöörlevate plaatide ovaalse kuju tõttu tekib muda laineline transport ja sellest tulenevalt ka isepuhastuv efekt. Selle tehnoloogia tulemusena välditakse ummistumist ja tihendaja pesu pole vajalik. Eraldatud muda juhitakse tihendaja alla paigutatud mudakonteinerisse. Eelmaldatud vesi juhitakse isevoolselt tagasi puhastussüsteemi ühtlustusmahutisse.

ClearFox® sõelkruvi.

Sõelkruvi koosneb kolmest vee eraldamise tsoonist: tihendamine, filtreerimine ja kokkusurumine. Tihendustsoonis eraldab vee eralduse trummel tahked ained ja väljutab vedeliku. Sellele järgneb tsoon, kus kruvi sammu vähenemise ja rõngaste vahekauguste vähenemise tõttu rõhk tõuseb ja vedelik väljutatakse. Tiguvõll kannab süsteemis pidevalt muda edasi. Fikseeritud ja liikuvate rõngaste koostöö tagab isepuhastumise, mis hoiab ära ummistused. Lõpuks väljub seadmest tihendatud mudakook.

Võimalik on muda eelnevalt segada polümeeridega flokulatsioonireaktoris. Selle meetodiga saavutatakse vee eraldusel paremad tulemused. Eemaldatud vesi suunatakse isevoolselt tagasi reoveepuhasti ühtlustusmahutisse.

Eelised:

 • Isepuhastuv
 • Ei mingit ummistumist
 • Ei mingit lõhna
 • Tagasipesu puudub, lihtne hooldus
 • Stabiilne puhastus võimekus

Teenused

Koostöö tipptegijaga

Lahendused koostöös euroopa tipptegijaga. Referentsid üle-maailma.

Ainult kvaliteetsed tooted

Kõrged puhastustulemused madala energiakuluga.

Klienditugi

Aitame leida kliendile parima võimaliku lahenduse. Paigaldusjärgne käivitus- ja hooldustugi

Võta ühendust

RIVO NÕMMISTU

PROJEKTEERIJA

 • Diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Kontor Tartus

Kanarbiku 2-8, Soinaste küla, Kambja vald,
Tartumaa