Lokaalsete reoveepuhastite puhul on oluline korrektne nõuetekohane paigaldus. Aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata peab paigaldama biopuhasti. Biopuhasti eelisteks on tunduvalt paremad puhastustulemused, mistõttu võib biopuhastist puhastatud vett suunata ka kraavi, veekogusse. Meie poolt pakutavad biopuhastid on valmistatud vastupidavast kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) ning on monoliitsed ja lekkekindlad, mistõttu ei esine ohtu keskkonnale. Biopuhasti paigaldusel on oluline järgida tootja poolset kasutus- ja paigaldusjuhendit. Septicum OÜ pakub täislahendusena teenust, mis hõlmab projekteerimist ja ehitus- ja kasutusloa taotlemist. Pakume tooteid ja teenuseid järelmaksu võimalusel.