Lokaalsete reoveepuhastite puhul on oluline korrektne nõuetekohane paigaldus. Aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata peab paigaldama biopuhasti. Biopuhasti eelisteks on tunduvalt paremad puhastustulemused, mistõttu võib biopuhastist puhastatud vett suunata ka suublasse.

Meie poolt pakutavad biopuhastid on valmistatud vastupidavast kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) ning on tugevdatud roostevaba terasega, mistõttu on mahutid vastupidavad vee ja pinnase survele. Meie valikus on Saksa brändi Clearfox puhastid.  Puhastid on sertifitseeritud EN12566-3 järgi, testitud PIA laboris ja toodetud Saksamaal rangete kvaliteedijuhiste järgi.

Septicum OÜ pakub täislahendusena teenust, mis hõlmab projekteerimist ning ehitus- ja kasutusteatise taotlemist. Pakume tooteid ja teenuseid üle-eesti!